תנאי שימוש

מבוא

"אייל מדיה" או "עכשיו בטכנולוגיה" (להלן "האתר", "החנות", "העסק"), הינו עוסק מורשה הרשום במס הכנסה בישראל.

1. החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל

2. רשאים להשתתף בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

3. בהמשך לסעיף 2 לעיל, המכירה והמשלוחים הם רק בתוך תחומי מדינת ישראל.

4. תנאי מוקדם לתוקף הזמנתו של משתתף הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

5. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לבין החנות, לכל דבר ועניין.

6. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

7. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

המוצרים המוצעים

1. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג " דף מכירה", דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה ומחירו.

2. פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות.

הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:

1. החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש.

2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות, כפי שיפורסם.

3 כל המוצרים המוצגים באתר מצויים במלאי והחברה מתחייבת לספקם במועד הנקוב באתר, החברה עורכת מעקב קבוע אחר המלאי, מוצר שאיננו במלאי יוסר מהאתר או שיצויין בסמוך אליו באופן בולט כי המוצר איננו במלאי. אם המוצר אינו במלאי עקב נסיבות חריגות בלבד, שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח, (למשל מספר הזמנות גדול וחריג במיוחד שנקלטו בו זמנית באופן בלתי צפוי), אזי תימסר לצרכן הודעה תוך 3 ימי עסקים.

אופן ההשתתפות במכירות

1. במהלך תהליך ההזמנה יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי מס' תשלומים וכד'.

2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה". לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.

3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ע"י חברות כרטיסי האשראי.

4. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.

5. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

6. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי. במקרה כאמור, לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת.

אספקת המוצרים

1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה בין 3 ל-14 ימי עסקים (א'-ה' לא כולל חגים) אלא אם צויין אחרת בדף המוצר.

1.1 שיטת המשלוח הינה באמצעות משלוח על ידי שליח ישירות לכתובת שסופקה על ידי הלקוח במעמד הקניה או בדואר רשום שישלח לתיבת הדואר של הלקוח כפי שסופק במעמד הקניה.

2. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי. החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.

2.2 שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

2.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

2.4 יחד עם זאת, במקרה של איחור בלתי סביר מעבר ל-14 ימי עסקים, יתאפשר לצרכנים לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה והשבת מלוא הכסף ששולם.

3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א'-ה' לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

5. מחיר ההובלה תקף לאזורים בקו הירוק ובין מצפה רמון עד קרית שמונה, הובלה לאזורים מרוחקים יותר תחוייב בתשלום נוסף במזומן למוביל או לאיש השירות מטעם החנות ובנוסף שעות ההגעה לאתר ההספקה עשויים להיות לא בשעות המקובלות וזמן האספקה עלול להתאחר עד ל-14 ימי עסקים נוספים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל (נק' מפגש) וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

6. איסוף עצמי יתבצע בתיאום עם העסק בשעות פעילות מוסכמות ומנקודות איסוף שיסוכמו מראש לצורך שינוע המוצרים.

ביטול עסקה

1. על פי החוק ניתן לבצע ביטול עסקה והחזרת מוצר בתוך 14 ימים מיום הרכישה וזאת בתנאי שהמוצר נמצא בתוך אריזתו המקורית שלם וללא פגם. החרגה בחוק קיימת לגבי מוצרי אלקטרוניקה וחשמל, שכן תוקף 14 הימים פג כאשר מתבצע חיבור המוצר לחשמל.

2. העסק יהיה רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה, ולהשיב את הכסף ששילמו הצרכנים במקרים הבאים:

2.1 נפלה טעות חריגה וברורה על פניה בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

2.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

2.3 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

3. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההזמנה.

4. במקרה של החזרת המוצר, עלויות השילוח בחזרה אל העסק יחולו במלואם על הלקוח אלא אם הוסכם אחרת בהתאם לשיקול דעתו של העסק.

5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולפנים משורת הדין, כל ביצוע של החלפת מוצר או החזר כספי יתבצע אך ורק בכפוף להחזרת המוצר לעסק בכל דרך שיוסכם עליה. הבהרה: לא יינתן החזר כספי ו\או מוצר חלופי ללא החזרת המוצר אל העסק.

6. ביטול עסקה מכל סיבה שהיא שחוייבה באמצעות כרטיס אשראי תחוייב בדמי ביטול שלא יעלו על 5% או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם.

שירות לקוחות

1. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות בטלפון 055-9222-320 או בדואר אלקטרוני [email protected]. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה בשעות הפעילות של העסק, ימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00. הזמינות בדואר האלקטרוני רחבה יותר ועל כן מומלץ לפנות באמצעותו גם שלא בשעות הפעילות.

אבטחת מידע פרטיות בחנות

1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

2. דף הנחיתה עבור התשלום באמצעות כרטיס אשראי, המאובטח בהצפנת SSL, מסופק על ידי גורם צד ג' ואינו בתחום האחריות של העסק. בהסכמה לתקנון זה מצהיר הלקוח כי הוא לא רואה בעסק אחראי לזליגת או דליפת מידע מטעם ספק האשראי. העסק מתחייב לעשות ככל שביכולתו לסייע ללקוחות במקרה של זליגת או דליפת מידע להשיב את כספם אך אינו מתחייב להיות אחראי לכל החזר מסוג זה.

3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

4. בהמשך לסעיף 3 הנזכר לעיל בפרק זה, החנות שומרת לעצמה את הזכות לשלוח דואר אלקטרוני מעת לעת עם הצעות ופרסומים ללקוחות מטעם החנות. ניתן להסיר עצמכם מרשימה זו בכל עת.

כללי 

1. החנות אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. החנות אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.

2. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

3. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.

4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

5. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

6. נפלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

7. הגופנים בהם אנו משתמשים בתמונות המוצגות באתר ובמוצרי הדפוס שאנו מספקים ללקוחות נרכשו כחוק מחברות Fontbit ו-Masterfont והעסק (לעניין סעיף זה "אייל מדיה" או "דפוס לעניין") הינו בעל הזכויות לשימוש בגופנים אלו.